Welkom op de website van Hugo van den Bogaard

Naast de vrijwillige brandweer heb ik als hobby fotograferen, streekgeschiedenis en genealogie. Door de jaren heen heb ik veel informatie uit verschillende archieven verkregen waarvan een gedeelte op deze website staat. Naast de opsomming van namen is het erg leuk om te zoeken in het archief of voorouders iets bijzonders hebben meegemaakt.
 
Zijn ze in aanraking geweest met justitie, waren ze arm of hadden ze bezittingen? Begin januari vond ik onderstaand briefje in het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum in Den Bosch). Naast verhalen staan er oude foto's en ansichtkaarten onder de rubriek foto's.
Heeft u vragen of reacties, stuur dan even een berichtje.

'Ik onder getekende ver klaar onmagtig te zijn om zoo hoogen omslag te betaalen, zie na ik zit alleen als man voor de lasten, en een zwaar iebeteek op mijn huis. Jakobus van Liht.'  
Tijdens de openbare vergadering van het Gemeentebestuur van Alem op 28 november 1888 wordt de brief van Jacob behandeld.onder punt 4.
‘Wordt gelezen een schrijven van Jacobus van Lith houdende bezwaar tegen zijnen aanslag in den hoofdelijke Omslag van 1888 op grond dat zijne bezitting met hypotheek is bezwaard.Naar aanleiding van dien wordt met algemeene stemmen besloten zijnen aanslag die F 3,-- is met F 1,- te verminderen en die alzoo vast te stellen op F 2,-‘(BHIC 7314 inv. 8).

Adriana de Werd de eerste vrouw van bijn bet-overgrootvader Jan van den Bogaard sterft op 24-2-1841. Jan huwt  24-11-1842  mijn bet-overgrootmoeder Johanna Korsten. Jan zelf sterft op 54 jarige leeftijd op 13-4-1862. Johanna blijft niet alleen en huwt op 6-5-1864 de 28 jarige Jacobus van Lith. Johanna is op dat moment 46 jaar.