Hoe zijn wij in Millingen en Pannerden gekomen. 

Rond 1910 staat er in de krant een advertentie, gezocht arbeiders voor op de boerderij. Deze advertentie is geplaatst door de familie Bless van ‘De Zeelandsche Hoff ‘te Millingen a.d Rijn. Adriaan van den Bogaard uit Alem reageert op deze advertentie want in de omgeving van Alem is er geen (boeren) werk voor hem en zijn gezin. In april 1911 vertrekt hij maar het huis in Alem is dan nog niet verkocht. Op 11 juli 1912 verkoopt Adriaan zijn huis aan Lambertus van Roosmalen landbouwer te Maren voor hfl. 1200,--

20180122 0001a

Volgens zeggen krijgt het gezin hfl. 100,-- per maand incl. inwoning. Hoeveel kinderen er daadwerkelijk in dienst komen op de boerderij kan ik niet met zekerheid zeggen.Het is mogelijk dat er al enkele elders werk hebben gevonden, Anton, geboren op 10 december 1890 is namelijk werkzaam geweest in Möhrs (D) waar hij op 17 mei 1908 gestorven is aan hersenvliesontsteking. Zoon Johan *1894, in Millingen beter bekend als Harrie heeft meer dan 40 jaren op de scheepswerf van Millingen gewerkt. Hij begon op de werf in het begin van de jaren 20 van de vorige eeuw. Daarvoor heeft hij zeker op de boerderij gewerkt. Hij kwam tot op zijn oude dag nog  regelmatig op de boerderij van Bless.

tn werkbrief Bertus van den BogaardArbeidskaart gekregen van B. Koenders Millingen
Bertus * 1896 werkt volgens zijn arbeidskaart vanaf 5 september 1927 op de werf als sjouwer. In de rechterkolom de vermelding ongevallen en ziekten. Volgens mijn vader Chris was zijn vader Bertus nooit ziek. Hier staan de niet gewerkte dagen vermeld tijdens de crisisjaren.   

bertus vdbogaard kljohanna eerden kl

Bertus huwt 8 januari 1925  Anna Eerden  (in Millingen ook bekend als Hanne den Hoed), dochter van Crieske Eerden en Trui Jordaan. Het paar krijgt 4 kinderen: Truus *14-09-1927, de tweeling Adriaan en Chris *29-09-1929 en Annie * 6-11-1930.  Kleine Adriaan loopt tijdens de geboorte een hersenbeschadiging op en sukkelt met zijn gezondheid tot op zijn sterfdag 16 mei 1931. Het zijn zeer zware tijden, vanaf 1929 gaat het steeds slechter met de economie en ook op de werf lopen de zaken niet best. Bertus loopt regelmatig thuis omdat er geen werk is. Op zijn arbeidskaart (zie hierboven) is dat bijgehouden in de rubriek ziek (volgens inlichtingen was hij nooit ziek).Salaris moet worden ingeleverd. In de vroege morgen van 2 november 1936 ligt Anna Eerden op bed. Ze is wakker en wacht op haar man die naar de wc is gegaan. Het duurt toch wel lang en ze besluit om even te gaan kijken. Op de wc vindt ze haar man, hij ligt levenloos op de grond.

tn Bogaard193 weduwe  johannavd B Eerden dr Annie zn Christ
Anna Eerden in rouwkledij met haar kinderen Annie en Chris

 

tn img007 schoolfoto millingen

Schoolfoto Millingen rond 1936 (gekregen van B. Koenders Millingen)
Achterste rij: Chris van den Bogaard, Wim Koenen, onbekend, Ruud Oteman, onbekend,
Midden: Meester Breukers, Henk Driessen (Reinzn), Thé Driessen (Reinzn) en , Wim Driessen (Reinzn), Chris en Niek Schut.
onbekend, Herman Jansen, Thé Lukassen, Adrie van den Bogaard(neef van Chris) Hennie Jansen.
Voor: onbekend, Gert Strik en Ben Cornelissen.
Inlichtingen en reacties betreft de ontbrekende namen zijn welkom

20180117 0004
(foto uit de jaren 50 B. Koenders Millingen )
Af­beel­ding van het huis waar het gezin van Bertus heeft gewoond. Daarna werd het bewoond door Thé Peters en Hendrica Heuveling en hun drie zonen Ben, Jo en Willy. Rechts daarvan stond hetzelfde huis dat bewoond werd door Naadje de vader van Thé. In 1960 verhuis­den het gezin naar Klein America en trok Richard van Haaren in het huis. Na de dood van Richard heeft het huis nog een aan­tal jaren leeg gestaan. Uiteindelijk is het in december 1993 gesloopt.


lipiusstede 1944
De Lipiusstede in de zomer kort voor de evacuatie (16 september 1944) van Pannerden gemaakt door Jan van Ingen.
bidprentje trui cornelissen kregting


trui cornelissen krechting
Geertruida Kregting (foto familie A. Cornelissen)

 In Pannerden woont op de Lipiusstede  Jan Cornelissen (*Ubbergen 20-6-1891). Zoon van Derk Cornelissen en Bartholomea Jacoba Kamps. Jan is 3 mei 1917 gehuwd met Geertruida Johanna (Trui) Kregting dochter van Gradus Wilhelmus Kregting en Theodora Janssen. Hij heeft als beroep arbeider, steenkruier en landbouwer. Samen krijgen ze acht kinderen: Door, Thé,Gert, Hend, Bertus, Arnold, Wim en Antoon. Op 12 september 1940 wordt dit gezin overvallen door de plotselinge dood van Trui.

huwelijk 1941
Jan en Anna krijgen enkele maanden daarna kennis met elkaar. Op 12 april 1941 wordt het huwelijk in Pannerden gesloten en vertrekken
Anna en haar kinderen naar Pannerden.

Achterste rij van links naar rechts: Bertus, Door, Gert, Piet Jansen gehuwd met Door, Thé 
1e rij: Chris, Jan, Jan sr., Anton, Arnold, Wim, Anna, Annie, Hend, Truus. 
(Chris, Annie en Truus zijn de kinderen van den Bogaard).

tn annie truus chris 15x11 cm
1945 Annie, Chris en Truus van den Bogaard
Mij vader vertelde destijds dat hij van koperen moeren enkele ringen had gemaakt en deze vol trots op deze foto liet zien. 
(foto Jan van Ingen).

 tn opa oma 1966

1966 oma en opa 25 jaar getrouwd. 

lipiusstede jr 60

De Lipiusstede in de 60er jaren van de vorige eeuw.
(coll. A Cornelissen-Koenders) 

tn kermis opa oma  cornelissen rutten

In het begin van de 60er jaren met vrienden naar de Pannerdense kermis. Op de achtergrond links café Gert van Huët en rechts de kerk Jan, Anna, Leen Rutten Hendriks en Herman Rutten. Leen en Herman zijn de overgrootouders van mijn vrouw Lydia.