ketellapper 17e eeuw 
Afbeelding van een ketellapper
door Casper Luyken (1672-1708)

De pincipaelste dochter van Vechel

In het voorjaar van 1685 valt Elisabeth Hendrick van den Bogaard ~Veghel 8 mei 1661 zeer in de smaak bij de mannen van Veghel, zoo ook bij de weduwnaar en ketellapper Matthijs Verputten.
Blijkbaar is Matthijs geen partij voor Elisabeth want er volgt veel weerstand door
haar familie. Matthijs probeert zijn voorgenomen huwelijk te redden door aan te tonen dat Elisabeth beloofd heeft om met hem te trouwen. Zelfs had hij haar al een ring gegeven

Verschillende mensen moeten voor de schepenbank van Veghel getuigen en verklaren dat het paar regelmatig bij elkaar is geweest.
Hendrina van Eeck verklaart dat eind februari of begin maart Matthijs en Elisabeth midden in de nacht om 4 uur bij hen aanklopten. Haar man, Jan Jans., maakte vuur in de open haard en ging daarna weer naar bed. Matthijs en Elisabeth hebben daar toen de hele nacht geseten "niet weetende te seggen wat sij vervolgens onder malckanderen gedaen ofte verrigt hebben".

Ook een oude liefde genaamd Daendel van Kilsdonck verklaarde dat hij regelmatig naar haar toe ging. Hij klom dan door een zijraam naar binnen, waar Elisabeths broer sliep, "ende is bij haer gaen leggen op het bedde tot het aenkomen van den daege". Dit was het gebruik in die dagen (zonder dat er sprake was van gemeenschap want dat was voor het huwelijk ten strengste verboden).

Elisabeth en Matthijs bezoeken zelfs de priester Arnoldus van den Broeck om te vragen of ze in de vasten mogen trouwen. De stadhouder krijgt een verzoek omdat het stel graag wil trouwen en vraagt aan Elisabeths broer Thomas hoe de vork in steel zit. Thomas zei hem:“Mijn suster is voor geene weduwenaar ende Ketelaar, sij is de principaelste dogter van Vechel, dog is het soo dat sij nu met hem haer gatt verbrandt heeft, soo mag sij op de bladeren sitten.”

Tot verdriet van Matthijs gaat de pret niet door. Elisabeth trouwt enkele weken later met de chirurgijn Anthony Spierincx die in eerste instantie 'eene blauwe scheen had gelopen'.  Matthijs treurde niet lang, al een half jaar later trouwt hij in Veghel met een andere vrouw. Voor meer details, zie de attestaties van 1685.

Met dank aan http://www.oudzijtaart.nl/