Hoe zijn wij in Millingen en Pannerden gekomen. 

Rond 1910 staat er in de krant een advertentie, gezocht arbeiders voor op de boerderij. Deze advertentie is geplaatst door de familie Bless van ‘De Zeelandsche Hoff ‘te Millingen a.d Rijn. Adriaan van den Bogaard uit Alem reageert op deze advertentie want in de omgeving van Alem is er geen (boeren) werk voor hem en zijn gezin. In april 1911 vertrekt hij maar het huis in Alem is dan nog niet verkocht. Op 11 juli 1912 verkoopt Adriaan zijn huis aan Lambertus van Roosmalen landbouwer te Maren voor hfl. 1200,--


Volgens zeggen krijgt het gezin hfl. 100,-- per maand incl. inwoning. Hoeveel kinderen er daadwerkelijk in dienst komen op de boerderij kan ik niet met zekerheid zeggen.Het is mogelijk dat er al enkele  elders werk hebben gevonden, Anton, geboren op 10 december 1890 is namelijk werkzaam geweest in Möhrs (D) waar hij op 17 mei 1908 gestorven is aan hersenvliesontsteking. Zoon Johan *1894, in Millingen beter bekend als Harrie heeft meer dan 40 jaren op de scheepswerf van Millingen gewerkt. Hij begon op de werf in het begin van de jaren 20 van de vorige eeuw. Daarvoor heeft hij zeker op de boerderij gewerkt. Hij kwam tot op zijn oude dag nog  regelmatig op de boerderij van Bless.

Arbeidskaart gekregen van B. Koenders Millingen
Broer Bertus * 1896 werkt volgens zijn arbeidskaart vanaf  5 september 1927 op de werf als sjouwer. Het is goed mogelijk dat hij en Harrie daarvoor meer dan 10 jaren op de boerderij hebben gewerkt.


Bertus huwt 8 januari 1925  Anna Eerden  (in Millingen ook bekend als Hanne den Hoed), dochter van Crieske Eerden en Trui Jordaan. Het paar krijgt 4 kinderen: Truus *14-09-1927, de tweeling Adriaan en Chris *29-09-1929 en Annie * 6-11-1930.  Kleine Adriaan loopt tijdens de geboorte een hersenbeschadiging op en sukkelt met zijn gezondheid tot op zijn sterfdag 16 mei 1931. Het zijn zeer zware tijden, vanaf 1929 gaat het steeds slechter met de economie en ook op de werf lopen de zaken niet best. Bertus loopt regelmatig thuis omdat er geen werk is. Op zijn arbeidskaart (zie hierboven) is dat bijgehouden in de rubriek ziek (volgens inlichtingen was hij nooit ziek).Salaris moet worden ingeleverd. In de vroege morgen van 2 november 1936 ligt Anna Eerden op bed. Ze is wakker en wacht op haar man die naar de wc is gegaan. Het duurt toch wel lang en ze besluit om even te gaan kijken. Op de wc vindt ze haar man, hij ligt levenloos op de grond.

Anna Eerden in rouwkledij met haar kinderen Annie en Chris 

Schoolfoto Millingen rond 1936 (B. Koenders Millingen)
Achterste rij: Chris van den Bogaard, Wim Koenen, onbekend, Ruud Oteman, onbekend,
Midden: Meester Breukers, Henk Driessen (Reinzn), Thé Driessen (Reinzn) en , Wim Driessen (Reinzn), Chris en Niek Schut.
onbekend, Herman Jansen, Thé Lukassen, Adrie van den Bogaard(neef van Chris) Hennie Jansen.
Voor: onbekend, Gert Strik en Ben Cornelissen.
Inlichtingen en reacties betreft de ontbrekende namen zijn welkom

(foto uit de jaren 50 B. Koenders Millingen )
Af­beel­ding van het huis waar het gezin van Bertus heeft gewoond. Daarna werd het bewoond door Thé Peters en Hendrica Heuveling en hun drie zonen Ben, Jo en Willy. Rechts daarvan stond hetzelfde huis dat bewoond werd door Naadje de vader van Thé. In 1960 verhuis­den het gezin naar Klein America en trok Richard van Haaren in het huis. Na de dood van Richard heeft het huis nog een aan­tal jaren leeg gestaan. Uiteindelijk is het in december 1993 gesloopt. Meer info over het huis in de Steenstraat

bidprentje trui cornelissen kregting

Trui Cornelissen Kregting (coll. A. Cornelissen Koenders).
lipiusstede 1944

De Lipiusstede voor de evacuatie van 1944 (foto Jan van Ingen).

In Pannerden woont op de Lipiusstede  Jan Cornelissen (*Ubbergen 20-6-1891). Zoon van Derk Cornelissen en Bartholomea Jacoba Kamps. Jan is 3 mei 1917 gehuwd met Geertruida Johanna (Trui) Kregting dochter van Gradus Wilhelmus Kregting en Theodora Janssen. Hij heeft als beroep arbeider, steenkruier en landbouwer. Samen krijgen ze acht kinderen: Door, Thé,Gert, Hend, Bertus, Arnold, Wim en Antoon. Op 12 september 1940 wordt dit gezin overvallen door de plotselinge dood van Trui.

Jan en Anna krijgen enkele maanden daarna kennis met elkaar. Op 12 april 1941 wordt het huwelijk in Pannerden gesloten en vertrekken Anna en haar kinderen naar Pannerden.
Foto gemaakt t.g.v. het huwelijk van Jan Cornelissen en Anna Eerden.
Achterste rij van links naar rechts: Bertus, Door, Gert, Piet Jansen gehuwd met Door, Thé 
1e rij: Chris, Jan, Jan sr., Anton, Arnold, Wim, Anna, Annie, Hend, Truus. 
(Chris, Annie en Truus zijn de kinderen van den Bogaard).

1945 Annie, Chris en Truus van den Bogaard
Mijb vader Chris vertelde dat hij zelf van koperen moeren enkele ringen had gemaakt en deze vol trots op deze foto liet zien. 
(foto Jan van Ingen).

1966 Jan en Anna 25 jaar getrouwd. 


De Lipiusstede in de 60er jaren van de vorige eeuw(coll. A Cornelissen-Koenders).

In het begin van de 60er jaren met vrienden naar de Pannerdense kermis. Op de achtergrond links café Gert van Huët en rechts de kerk.
 
 Jan, Anna, Leen Rutten Hendriks en Herman Rutten. Leen en Herman zijn de overgrootouders van Lydia van den Bogaard-Kummeling.